SÍLA MINERÁLNÍCH KAMENŮ

Zobrazit minerální kameny

Důležité upozornění: všechny zde uvedené údaje o l*čivých vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jsou pouze informativní. Nejsou návodem, jak obejít klasickou l*čbu a užívání l*čivých přípravků. Mějte vždy na paměti, že použití drahých l*čivých kamenů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči! V případě, že cítíte na sobě příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte svého lékaře! Schopnosti přikládané l*čivým kamenům používejte pouze jako psychickou podporu ke konvenční l*čbě, nikoliv jako její náhradu.

Každý materiál vyzařuje určité záření, drahé kameny, vzniklé často v nitru Země, obzvláště. Energie z nich uvolňovaná probouzí organismus k l*čebné aktivitě.

Jak se starat o minerální kameny:

Získaný kámen ponoř na 36 hodin do slané vody, pak omyj pod tekoucí vlažnou vodou. Takto neutralizovaný nech několik hodin oschnout a načerpat energii na slunečném místě. Kameny nos v kapse, na řetízku či řemínku nebo jako náušnice - nejlépe přímo na těle, spi s nimi. Pro zvýšení požadovaných účinků a jeho prevence proti nemocím se doporučuje si s tímto přívěskem alespoň jednou denně hrát, to znamená zahřát jej v prstech třením a držet v prstech nebo dlani. Při potížích a bolostech toto provádět co nejčastěji. Nemusíte mít strach z předávkování. Lidský organismus si odebere z kamene právě tolik, kolik potřebuje. Často omývej ve slané vodě, pak opláchni a nepůjčuj. Každý kámen má totiž používat pouze jedna osoba. Účinky nerostů se ztrácí slouží-li jeden kámen více lidem. Přitom jedna osoba může mít pro své užití i více nerostů - podle potřebných vlastností, jejich účinek se navzájem neruší. Neošetřovaný kámen může od negativních energii popraskat.

O symbolickém významu a vlastnostech drahých kamenů se také psalo ve starých knihách o kamenech, tzv. lapidáriích.

Ve Spolkové republice Německo v l*čivý účinek drahokamů věří asi tři tisíce lékařů a léčebných praktiků. Drahokamy a polodrahokamy mají potenciální schopnost kondenzovat určité formy energie. Korunovace krále nebo faraóna byla aktem vkládání Oka na jeho hlavu. Oko byl drahokam vybroušený do tvaru oboustranné rozety (bipolárního jehlanu), který byl vsazen do čelenky ze zlata a stříbra. Drahokam byl v čelence upevněn tak, aby po vsazení na hlavu krále byl v kontaktu s šestou čakrou (třetí oko). Později se čelenka obohatila o podobný drahokam, který se dotýkal sedmé čakry (korunní čakra). Podle esoterické vědy drahokamy měly příslušné čakry očišťovat, stimulovat je a uvádět je do synchronní fáze s vesmírným Nadvědomím, s Bohem. Král takto získal kontakt se sférou univerzálního vědomí.

Lidé, kteří věří v účinek drahých kamenů tvrdí, že ten, kdo chce využít drahokamů a polodrahokamů k l*čení, se musí nejprve naučit s nimi "navázat kontakt". Staré indické spisy tvrdí, že velmi záleží na našem vztahu ke kamenům a na tom, jak s nimi zacházíme. Uvádějí, že když je někdo uzavřený a sobecký, tak s ním nerosty nechtějí "mluvit". Takový člověk není schopen registrovat ani sebehrubší sílu nebo energii. Cítí-li kámen, že je vaše energie příjemná, "duševně se otevře" a začne vás hřát v dlani. Podle staroindické filozofie mělo všechno, co roste, duši, individuální život. Za živé byly považovány také kameny. Také se o kamenech říkalo, že mají rády, když je hladíme.

Dále se tvrdí, že pokud chcete využít účinků kamene, je nutné, abyste svůj kámen nosili na řetízku a nejlépe přímo na těle. Tím je zajištěn nepřetržitý kontakt a jeho vliv je stálý. Doporučuje se alespoň jednou denně si s tímto přívěškem hrát, brát jej do ruky, hřát jej v prstech nebo ho držet v dlani.

Př* zdravotních p*tížích, bol*stech nebo psychických obt*žích se tento způsob "komunikace" člověka s drahým kamenem má provádět co nejčastěji. Nemůže dojít k nějakému "předávkování". Lidský organismus si odebere z kamene tolik energie, kolik potřebuje. K těmto účelům je možné také použít kameny v přírodní podobě, neupravené broušením. Nosíme je stále u sebe a co nejčastěji je zahříváme v dlani. Velmi důležité je, že každý kámen má patřit pouze jedné osobě, protože jeho účinky se ztrácejí, když slouží více lidem. Přitom ale můžeme používat více nerostů najednou, podle jejich vlastností a schopností. Jejich účinek se navzájem neruší.

Prostřednictvím kamenů provokujeme organismus k vlastní léč*bné aktivitě. Pak v důsledku chybné výchovy, nesprávné životosprávy a nesprávných návyků přestává vnímat vazby s přírodní energií a je třeba, aby ji doplňoval, aby ji neustále udržoval v harmonii a tím udržoval svůj organismus v chodu. Je tedy potřeba upravovat a posilovat energetické pole lidského organismu

A je velmi zajímavé, že podobně jako Indové určili sedm hlavních bodů na lidském těle, tak i původní Afričané přiznávají těmto místům nadsmyslové síly. Indové je nazývají ČAKRA, africký WITCHDOKTOR používá název WAINAKEE - volně přeloženo "brány vstupů a výstupů".

Vzhledem k jedinečnosti každého člověka je mu vždy dán především kámen dominantní, který nejen to, že sám o sobě vypovídá o charakterových vlastnostech svého majitele, ale především blahodárně p*sobí svou energií na jeho celkový zdravotní stav a zároveň harmonizuje s dominantní WAINAKEE.

Tento kámen nezůstává sám, váže se k němu celá řada kamenů doplňkových, které s dominantním kamenem vytváří ničím nezaměnitelný celek, p*sobící blahodárně na disharmonii organismu. U těchto kamenů je však velmi časté, že se v průběhu života člověka mění, a to s ohledem na jeho aktuální fyzický a duševní stav, na rozdíl od dominantního kamene, který si zpravidla člověk podrží celý život. Doplňkovým kamenům nepřísluší žádná z WAINAKEE. Nemají schopnost, nebo jinak řečeno, neslouží k harmonizování WAINAKEE, ale k p*sobení na konkrétní problém organismu po dobu, kdy tento problém trvá, ať v akutní, či latentní podobě.

Výběr a očista kamenů.

Vzhledem k tomu, že každý kámen vysílá energii, která může hned napoprvé oslovit i naprostého laika, například svou krásou a jedinečností, případně sympatií a příjemným pocitem na dotek, je prospěšné, aby každý jedinec byl výběru svého kamene přítomen a dal i na svou intuici.

Kámen určený léč*telem, nemusí být vždy tromlovaný (ohlazený), broušený do geometrických nebo různých jiných tvarů, ale stejně dobře poslouží i kámen surový, v krystalické podobě, či formě horniny.

Jako jedna z nejúčinnějších metod očištění kamene je očištění tímto způsobem:

Kámen omyjeme teplou vodou, posléze jej ponoříme do chladné osolené vody, nejlépe na několik hodin. nakonec položíme kámen na sluneční nebo měsíční světlo, to podle druhu, opět na několik hodin. Zjednodušeně platí, pokud kámen na slunci ztrácí intenzitu zabarvení, pokládáme jej na světlo měsíční, to platí především pro kameny průzračné.

Další ze způsobů očištění kamene je zahrabání kamene pod zem, nejlépe na několik dnů.

Kameny můžeme očistit i dýmem ze spalování bylin, případně položením na ametystové krystaly. Tato očista je velmi účinná, bohužel pro vysokou cenu ametystové drůzy, také dost nákladná. Afričané uznávají ametyst jako kámen spiritualismu, kámen výjimečně vysokých schopností transformovat nižší frekvence ve vyšší a tyto schopnosti pomocí senzitivní energie léč*tele přenášet na jiné krystaly, nebo i na jiné organismy a tak je zbavovat negativní energie.

Aby docházelo k intenzivnímu p*sobení kamene na organismus, je dobré s kamenem komunikovat. Moderně řečeno naprogramovat si jej na sebe, na léč*ní svého těla či duše, poprosit jej o pomoc. Nestačí si s kamenem pouze pohrávat. Je třeba na něj myslet a jeho sílu a proudění energie si představovat (jednoduše řečeno, myslet na svou nemoc, svůj neduh, své trápení, a to tak, že odchází, že se vzdaluje, a naopak zase myslet na krásné a klidné situace a věci, které jsou vám libé - to vše ve spojitosti s kamenem). Pokud nejste schopni takto s kamenem komunikovat, pak jen pečlivě poslouchejte svého léč*tele.

Adular měsíční kámen, svatý kámen harmonizuje hormonální soustavu. Při těhotenství a kojení. L*čí epilepsii a tuberkulózu, při potížích žláz s vnitřní sekrecí, hlavně štítné žlázy. Podporuje lymfatický průtok, zabraňuje otokům, stimuluje epifýzu, podporuje intuici, odstraňuje blokády hlasu. Symbol lásky a jednoty emocí a rozumu, podporuje vnitřní vývoj. Rozvíjí ženské vlastnosti - plodnost, laskavost, soucitnost, mírnost, jemnost a probouzí intuici

  1. syntetický rozvíjí cit, zjemňuje. Rozvíjí vztah k přírodě

Achát - bílý, růžový, mechový, dendritický, barevný, zebrový- všelék, chrání před škodlivým zářením a posiluje srdce. zajišťuje dlouhý život, chrání před úrazy. Proti skleróze, alergiím, posiluje funkce všech orgánů. Čistí tělo, zmírňuje kožní nemoci. Přináší úspěch a dobré přátele, posiluje lásku k Bohu, podporuje odvahu, odstraňuje apatii Chrání před úrazy a přináší dlouhověkost. Měl by také posilovat funkce mnoha vnitřních orgánů, čistit tělo od jedovatých látek včetně nikotinu. Zastavuje krvácení, l*čí nemoci kůže a popáleniny. L*čí projevy arteriosklerózy, některé alergie a některé oční potíže. Dává nám odvahu a vytrvalost. Chrání před nežádoucími vlivy. Posiluje sebeúctu a dává schopnost porozumět vlastnímu tělu. Pom*há př* rozjitřené psychice a některá psychická onemocnění dovede zmírnit.

Achát růžový- podporuje těhotenství a ochraňuje plod v matčině těle

Mechový achát - nosíme při sobě při vnitřním neklidu. Činí nás vnímavými vůči přírodě./ Proti arterioskleroze a alergii, při očních potížích, proti krvácení, posiluje funkci střeva, ledvin, mozku, jater, sleziny při cukrovce. Má zmírňovat negativní účinky kouření a p*sobení jedovatých látek na organismus.

Achát z Botswany- pom*há př* očních poruchách, ostří unavený zrak. Mírní deprese, posiluje plíce a zbavuje je usazenin. Vodou achátovou osvěžujeme vlasy a pleť

  1. zebrový- je nepostradatelný při alergiích a kožních onemocněních. Mírní bol*sti křečových žil.

Akvamarín

kámen pohody . Posiluje štítnou žlázu a 5. čakru. Čistí lymfu./ Odvaha Stabilizuje emocionálně, mentálně a fyzicky. Přináší přátelství, vede k přemýšlivosti. Je svatebním kamenem, který přináší štěstí a lásku manželům. Napom*há při jaterních potížích a zachovává mladost do vysokého stáří - p*sobí na svěžest a mladistvý vzhled pleti.. Přináší přátelství, vede k přemýšlivosti a posiluje srdeční činnost. Odstraňuje depresi a vyčerpání. Přináší duševní inspiraci a pom*há se soustředit při meditacích. Odstraňuje oční potíže. Má příznivý vliv na orgány čistící krev a organismus - ledviny, játra, štítnou žlázu. Proti všem nemocím dýchacích cest, uvolňuje ztuhlé svalstvo. Proti z*nětům a alergiím. Přináší inspiraci a pom*há při meditacích. Vyvolává pocit spokojenosti a pohody, proti stresu a depresím. Symbolizuje světlo a čistotu Pozitivně ovlivňuje přátelské vztahy a chrání vnitřní čistotu duše a těla. Pom*há při bol*stech zubů. Ve středověku byl akvamarin nazýván kamenem štěstí a dobré pohody

Amazonit- pro ženy a pro zklidnění nervů

tlumí přebytek energie, při emocionálních poruchách, tlumí bol*sti hlavy a migrény, stimuluje metabolismus, tvorbu hormonů. Posiluje srdeční činnost, podporuje řeč, doporučuje se na zklidnění nervů při emotivních poruchách. Zvyšuje tzv. "ženský princip - JIN", přináší vytrvalost a trpělivost. Také pom*há výraznosti projevu.... Amazonit je zelenavě kropenatý kámen. Považuje se za kámen ženského principu JIN. Starcům navracel mladistvé rysy, léč*l nervovou vyčerpanost a odnímal přebytek energie.

Ametrin

kámen čisté mysli. V oblasti solaru tiší strach a nervozitu, v čakře čela tiší bol*sti. Ovlivňuje poruchy vzniklé duševním přepětím. Kámen hluboké meditace.Ametrinová voda čistí , ráno nalačno, pravidelně - vytvoří pozitivní naladění. Čistíme pod proudem vody, snáší přímé slunce. Ovlivňuje funkci celého zažívacího ústrojí, utišuje bol*sti fyzické a psychické a poruchy vyplývající z duševního napětí. Posiluje duchovní čistotu, moudrost a vnitřní klid. Je vhodný k meditacím, projasňuje mysl, utišuje stav neklidu, nervozity, strachu a stresu.

Ametyst

Pom*há při hubnutí . Vyrovnává psychiku, harmonizuje hormonální soustavu, synchronizuje hemisféry mozku a čistí cévy. Upřímnost. Symbol vlády, nositel duchovní a světské moci. Kámen inspirace, vede k jasnosti v psychickém vědomí, příznivě p*sobí na rozum, odvahu, velkorysost, zdraví a věrnost, zabraňuje hněvu. Chrání před otrávením. Podporuje víru a soustředění, je vhodný pro duchovní meditace, pom*há odstraňovat strach ze stáří, pom*há při bol*stech hlavy, omezuje růst tukové tkáně, podporuje imunitu. Omezuje negativní důsledky radioaktivního ozáření. Má příznivý detoxikační účinek, posiluje stabilitu, napom*há aktivitě imunitního systému, uvolňuje svalové křeče. Při mozkové mrtvici. při bol*stech hlavy, cukrovce, epilepsii, čistí cévy. Usnadňuje porod. Zvyšuje vnímavost, víru, soustředění. Je vhodný pro duchovní meditace, odstraňuje strach ze stáří a smrti. pom*há v mezilidských vztazích. Ametystem se vyhlazovaly vrásky a odstraňovaly pihy..... Je považován za duchovně a spirituálně laděný kámen. Nosili jej především králové a biskupové římsko-katolické církve. Měl by podporovat dobrou náladu, chránit před opilstvím a podporuje krásné sny. Přináší velkorysost, zdraví a věrnost. Umožňuje moudré rozhodnutí, zesiluje schopnosti dobra a zabraňuje výbuchům hněvu. Příznivě p*sobí na milostné vztahy. podporuje imunitní systém a odstraňuje toxické látky z organismu. omezuje růst tukové tkáně, podporuje imunitní systém, odstraňuje toxické látky z těla. Omezuje neblahé účinky radioaktivního záření. P*sobí proti migréně. Zde je dobré si valounkem potírat čelo. Ametystová voda čistí krev, posiluje slinivku břišní. vložíme-li jej do vína, neopijeme se. Při onemocnění majitele ztrácí svoji barvu a lesk.Vytváří most mezi nebem a zemí, učí nás důvěřovat síle vesmíru. Zajišťuje harmonii v milostném životě. Podporuje intuici a meditaci. Zmírňuje úzkost, neurózy, v noci nás chrání před zlými sny, zlepšuje spánek.

Antimonit 

zmírňuje vyrážky, ekzémy, nemoci pleti a žaludeční nevolnosti. Pro kreativitu, meditaci

Apatit

Posiluje otevřenost, společenskost a bystrost. Stimuluje imunitní systém, trávicí trakt, obnovu buněk. Přikládá se na postižené místo při štípnutí hmyzem. Má stabilizující vlastnosti při stavbě kostí.

Aragonit 

p*sobí proti přepětí, zmatenosti, žaludeční nervozitě a problémům páteře. Pro dobré zuby, kosti, klouby a pleť.

Avanturín zelený a červený synt.

osobní růst. kámen srdeční čakry, pro pocit pohody, svěžesti/ Kamen osobního růstu, přináší přátelství, pom*há při očních potížích a nemocích kůže, ekzémech a padání vlasů. L*čí krátkozrakost. Posiluje také plíce a průdušky. Při rekonvalescenci. při nemocích srdce, pom*há při kožních nemocích zejména ovlivněných nervozitou a očních potížích. Zmírňuje migrény. Rozloží nezdravé myšlenky a pocity dodává vnitřní klid a harmonii. Zklidňuje nahromaděné emoce, rozšiřuje pocit uspokojení.... Pom*há překonat všechny důležité změny v lidském životě, včetně nemocí. Přináší štěstí a přátelství. Uklidňuje srdeční zmatky, má vyrovnávací vliv na city. Pom*há obnovit l*čivou sílu organismu. L*čí kožní choroby nervového původu. Podporuje spojení s přírodou. Dodává vnitřní klid.

Azurit kámen mudrců

Ostří intuici a jasnovidnost. Pom*há poznat duchovně spřízněné lidí. Posiluje mozek, paměť a koncentraci. Přispívá k rekonvalescenci poškozených orgánů. Stimuluje štítnou žlázu. Škodí mu voda. Nabíjíme ho na horském křišťálu, v noci. Dodává sílu a je vhodný při zotavování poškozených a zraněných orgánů. Nejmocnější kámen, symbolizuje vědění a moudrost, spirituální vnímavost, intuitivní schopnost, jasnovidnost a senzibilitu. Otevírá bránu k duchovnímu spojení a odstraňuje zábrany na duchovní cestě.

Apofylit 

pro meditaci, duševní rovnováhu, posiluje srdce, plíce, snižuje vnitřní napětí.

Biotit 

pro činorodost, cílevědomost,látkovou přeměnu, snižuje blokády vegetativního systému,deprese, melancholie a ledvinové problémy. Pro zdr*vý spánek.

Beryl 

škytavka, posiluje auru a tak ji chrání před negativními vlivy okolí, posiluje také stárnoucí a nemocný zrak. pom*há př* chřipce, žloutence, otravách, zažívacích potížích, průjmech, otocích, nemocích jater a střev, skleróze, rakovině, očních nemocích a časté škytavce. Vhodný při gynekologických potížích. Klidný spánek, přináší bohatství, štěstí a radost

Bronzit 

podmiňuje krvetvorbu.

Citrín

optimismus. Sílí 3. a 5. čakru, kterou máme nyní často zeslabenou. Sílí slinivku, žaludek a vegetativní nervovou soustavu. Podporuje intelekt a schopnost komunikovat, dodává energii starším lidem, odstraňuje z těla toxické látky, podobně jako ametyst podporuje imunitní systém a chrání před ozářením. Doporučován při chorobách srdce, ledvin, jater a svalů. . Má silnější účinek u mužů, zlepšuje přijímání vitaminu A, C a E a přijímání Se, Zn. podporuje imunitní systém, látkovou výměnu, činnost žláz, dobře p*sobí na ledviny, trávení, na břišní orgány, cukrovku a na poruchy zažívacího ústrojí. Rozvíjí intelektuální tvůrčí schopnosti. Podporuje jasnost myšlení a kreativitu . Čakra: 3, silné účinky při poruchách zažívacího ústrojí, je vhodný k očištění střevního traktu od jedovatých zplodin. Jeho l*čivé účinky se využívají při cukrovce a poruchách látkové výměny. Podporuje tvorbu bílých krvinek a čistí krev. Je vhodné ho používat i př* léč*ní dýchacích cest.také odstraňuje deprese a nervositu.

Magické účinky: chrání před zářením přírodním i umělým.

způsob dobíjení: Umyjeme pod tekoucí vodou a necháme nabít na slunci

Symbolizuje moudrost a vnitřní klid. Pom*há překonávat strach a neklid, nespokojenost a deprese. Má vliv na čistotu pleti. Zlepšuje elektromagnetické pole těla. Přináší nerušený spánek.

Čaroit

vnáší radost do psychického rozpoložení. Položen na srdce odstraňuje citový chlad, na čele stimuluje intuici.

Dalmatin

podporuje ledviny, žlučník.

Diamant král drahokamů

Proti všem nemocím a zraněním. Symbol osvícení a dokonalosti očišťuje myšlenky a staví barieru proti negativním proudům energie kolem nás. proti všem nemocím a zraněním. Odstraňuje toxické látky z organismu a pom*há duchovnímu růstu.

Dioptas - zahřívající.

Posiluje slabé a nepravidelně pracující srdce. Př* l*čbě abscesů se přikládá na místa, kde se nalézá hnisající ložisko.Předává prudkou a silnou pozitivní energii. Kámen harmonie a inspirace.

Dumortierit

podporuje pozitivní postoj, pom*há zbavit se návyků - kouření spod., tlumí prudké bol*sti hlavy.

unakit 

podporuje v trpělivosti, pom*há př* rekonvalescenci. Podporuje činnost jater a žlučníku, př* bol*stech břicha.

Fluorit 

sílí kosti, zabraňuje osteoporóze, odnímá bol*sti kloubů, páteře. Bolavé místo nerostem "mydlíme"./ Napom*há duševnímu růstu. Doporučování př* bol*stech zubů, proti virózám, pom*há př* z*nětech, chřipkách, zpomaluje růst rakovinových nádorů - fluor se totiž silně dezinfekční až jedovatý prostředek - jako chlor. Zlepšuje metabolismus Ca, Mg, Zn, vit. Přináší tělu úlevu a duši mír. "Kámen géniů", podporuje rozvoj ducha tak, aby naše mysl dokázala tyto nejvyšší pravdy rozpoznat a zobrazit. Zjemňuje vibrace mozkových buněk a otevírá tak kontakt s vysokými vibracemi. Zlepšuje poruchy mozkových proudů a duchovních zmatků jakéhokoli druhu. Nošený na obou zápěstích může podpořit harmonickou souhru obou mozkových polovin a předejít tak i nemocím, při nichž je porušena koordinace hemisfér.

Gagát 

krev. Tiší migrény, bol*sti čelních dutin, bol*sti zubů, vyvolává opožděnou menstruaci, vysušuje rány a staví krev, pom*há př* bol*stech žaludku. Odebírá negativní energii, též nazýván kamenem smutku, tichého odevzdání, pomalého zapomnění.

Granát

- erotika, čistí a posiluje ledviny, zabraňuje tvorbě ledvinového bahna, čistí vodu/ Poctivost. Aplikovat př* chudokrevnosti, leukémii, nemocech kostí a kůže.Vitalita. Pom*há př* revmatických potížích, bol*stech kloubů, př* chudokrevnosti. Probouzí v nás aktivitu nejen sexuální, podporuje fantazii, nadšení a vytrvalost, posiluje vůli, sebedůvěru, zvyšuje vitalitu a zmírňuje depresi. Snižuje agresivitu. Přináší dobré postavení, slávu a rozvoj intelektu. Rozvíjí schopnost naučit se cizím jazykům a zálibu v hudbě. Podporuje fantazii a meditaci. Upravuje hormonální a sexuální poruchy. Pom*há př* nemocích krve, srdce, z*nětech a křečových žilách. U nás se věřilo, že chrání před uhranutím a proto babičky nosívaly na krku často šňůry korálů z červených českých granátů

  • Grosulár - zelené druhy pom*hají překonat depresivní stavy, Voda granátová má zevné uklidňující účinky a regenerující účinky na unavenou pleť, vnitřně na játra, čistí. Ovlivňuje tvorbu a růst kostí, je účinný př* osteoporóze.

  • Almandin a ostatní červené g. posiluje vytrvalost, radostnost, podporují tvorbu krvinek, Gr. vodou posilujeme játra a slezinu, zevně hojí kožní z*něty.

Heliodor

- bohatství, kámen osvícení, tiší neklid. Ovlivňuje srdeční činnost. Položen na víčka zpomaluje proces krátkozrakostí i dalekozrakosti. Je slabě radioaktivní, nenosíme po celý den. Pom*há př* chřipce, žloutence, otravách, zažívacích potížích, průjmech, otocích, nemocích jater a střev, skleróze, rakovině a očních nemocích. Přináší bohatství, chytrost, radost, oblíbenost, štěstí a radost.

Heliotrop

- jistota, podle pověsti vzniknul z kapek Kristovy krve, které padaly na jaspis pod křížem ležící. Zastavuje krvácení, l*čí hemeroidy. Měl by mít stejné účinky jako jaspis a ještě zaručovat dlouhé a stálé zdraví. Př* l*čbě nemocí z ozáření a detoxikaci. Má pozitivní vliv na krev, posiluje a stimuluje celý organismus, přináší l*čebnou sílu do krve, čistí krev a odbourává toxické látky. Vede k pokoře a spoluúčasti se světem, prosvětluje intelekt, chrání auru a ochraňuje před zlými sny. Jedná se o zelený chalcedon. Barva: zelená s červenými skvrnami. L*čivé účinky: má blahodárný vliv na vylučování jedů z těla. Pom*há př* nemocích z ozáření. Má pozitivní vliv na krev, posiluje celý organismus.

Magické účinky: přináší majiteli dlouhý život a stálé zdraví.

způsob dobíjení: umyjeme pod tekoucí vodou a necháme nabít na slunci.

Hematit 

posiluje krvetvorbu, zvyšuje imunitu a vytrvalost. Pro činnost sleziny, pro práci ve hmotě./ Haimostates - zastavovač krve, př* menstruaci. Tiší hněv, př* angině pektoris, l*čí růži. Napom*há tvorbě bílých krvinek zvyšuje imunitu. Př* revmatismu, bol*stech hlavy, chudokrevnosti, jaterních nemocech, zlepšuje metabolismus Fe, příjem vit. E a K Podporuje tvorbu nových buněk a krve. Snižuje tlukot srdce, uvolňuje lýtkové křeče, šíji, bol*sti zad. Vhodný př* nespavosti a sexuálních potížích. Aktivuje skryté prameny energie Je oporou př* překonávání pocitů nejistoty a beznaděje. Pom*há aktivizovat skryté zdroje našich sil. Dodává nám neustále novou energii. Podporuje tvorbu krve a buněk. Po nemoci posiluje regenerační síly těla. Také pom*há př* bol*stech v zádech.

Hessonit 

granát aktivuje sníženou schopnost pohybového ústrojí a posiluje ochablé svalstvo

Howlit bílý a barvený

-posiluje kosti, zuby, nehty, látkovou výměnu, trávení, vůli a cílevědomost. Pom*há zajistit citovou a duševní rovnováhu, pom*há vylučovat nečistoty z organismu. Očista. Pom*há vylučovat nečistoty a jedy z našeho těla, vyrovnává i bioenergetické proudy, bol*sti hlavy, zubů, l*čení cyst, revmatismu, prostaty a zad. Detoxikuje tělo i duši, vede k vnitřnímu klidu. Přitahuje emoční i tělesné jedy a neutralizuje je. Podporuje metabolismus hořčíku, pom*há př* bol*stech hlavy. Brání krevním sraženinám. Je příznivý pro všechna zvěrokruhová znamení.

Hyacint 

- vztahy. Posiluje srdce a dodává mu vitalitu. Hojí i kožní onemocnění, různé alergie, spalničky, zarděnky, žaludek a střeva. Podporuje v nás znalost lidí, dobré vzájemné vztahy, vytrvalost a optimismus, dodává vnitřní jistotu a zahání stavy melancholie.

Chalcedon

- kámen přátelství, štěstí a duševní inspirace. Pro činnost štítné žlázy, l*čí nemoci krku a hltanu, pro komunikaci/ Brání hněvu, podporuje tvorbu mléka u kojících matek, zastavuje krvácení a usnadňuje porod. Zklidňuje a vyrovnává mysl, přepjaté nervy a zeslabuje stav beznaděje a tlumí vzrušení. Usnadňuje porod, zmírňuje sklerózu a pom*há př* žlučových kamenech a leukémii.. Čakra: 5 L*čivé účinky: posiluje tělo, pom*há př* leukémii, u kojících matek podporuje tvorbu mléka. Ovlivňuje štítnou žlázu a reguluje její funkci. Magické účinky: poskytuje dar výmluvnosti, dává úspěch při soudních procesech.

Chromdiopsid 

- vyrovnává citový neklid, duševní roztěkanost a výkyvy nálad. Pěstuje soucit, toleranci

Chrysokol

- láska. Uklidňuje, schopnost vcítit se, vyrovnanost mezi tělem fyzickým a energetickým. Zmírňuje bol*sti krku, uvolňuje napětí šíje a upravuje funkci štítné žlázy, zklidňuje srdce a krevní oběh. Podporuje potřebu žít zdravě a přírodně, prohlubuje radost z krásy a harmonie

Chrysoberyl 

- talisman štěstí. Zmírňuje křeče žaludku a střev, posiluje zrak. Harmonie a uvolnění.

Chryzopras

-úspěch. Kámen obnovy a naděje, zmírňuje komplexy méněcennosti. Snižuje tlak. U mužů l*čí prostatu, u žen neplodnost. Stabilizuje procesy v těle. pom*há př* očních potížích, dně, epilepsii, vyrovnává srdeční rytmy a je dobrou prevencí proti senilitě. Harmonizuje, zklidňuje neklidné duše, projasňuje zdánlivě spletité problémy a vynáší do vědomí a podvědomí zasutá traumata.

Jadeit

- klid. Omlazuje, nikdy neabsorbuje negativní energie, tj. chrání a regeneruje./ Pro koncentraci a proti závratím. Odstraňuje melancholii, kultovní kamen, kámen moudrosti. podporuje imunitní systém organismu, l*čí ledvinové nemocí a choroby, upravuje špatnou filtraci a odvodnění těla. Zmírňuje průběh chřipkových onemocnění, bol*sti hlavy a migrény.

Kámen lásky. V citovém životě přináší mír, harmonii, tichou radost, pochopení, ohleduplnost vycházející z hloubi naší duše. Podporuje vnitřní sílu, dodává harmonii a mír. Chrání před psychickým ovlivňováním. L*čí ledviny, posiluje jejich funkci a zmírňuje z*nětlivé procesy v této oblasti. Pom*há pro*i tvorbě ledvinových kamenů.

- Africký jadeit mírní duševní neklid, podporuje vnitřní vyrovnanost. Snižuje horečky

Jantar- hořící kámen.

Tinktura proti radioaktivnímu záření - do 100 ml lihu jantar. drť, 3x denně 7 kapek/ L*čí oči, uši, žaludek, krční choroby, revmatismus, zuby, mírní horečky. Přináší vitalitu, odstraňuje úzkost, příznivě na páteř. Podporuje proces l*čení vlastní vůlí. Lze použít u všech druhů nemocí, všechny oblasti těla, kde cítíme napětí, bol*st nebo poruchu. Posel slunce, tepla, překážky jsou překonatelné a můžeme aktivovat vlastní síly k dosažení cílů. Má ochrannou moc. spokojenost, dává energii, posiluje vzájemné kontakty, tříbí myšlenky a odstraňuje pocity úzkosti. l*čí angínu, bol*sti hlavy, choroby sluchu a cévní nemoci. Čakra: 3 L*čivé účinky: l*čí všechny poruchy, které pocházejí z nerovnováhy mezi elementy. Dodává fyzickou i psychickou energii. Pom*há od bol*stí. Magické účinky: je nabitý sluneční energií o vysoké frekvenci, používá se jako pomůcka př* meditaci a jasnovidectví.

Jaspis - bláznivý, brekciový, červený, leopardí, mookait, obrázkový, šedý, žlutý

- čistí organismus, posiluje játra, ledviny, srdce a trávicí soustavu. Zvyšuje imunitu. Kámen 1. čakry. Matka kamenů./ Síla, vitality a tělesná čistota. Stimuluje, pom*há př* bol*stech hlavy, letargii a jaterních potížích. Zvyšuje chuť k jídlu. zmírňuje gynekologické potíže, posiluje játra, žaludek, ledviny Čakra: 1 L*čivé účinky: dodává tělu životadárnou energii,pom*há př* nemocech krve, krku a vředových onemocněních. Červený jaspis posiluje a oživuje tělo, zelený uklidňuje a zmírňuje stavy deprese. Podporuje chuť k jídlu, zastavuje krvácení, l*čí ženské nemoci.

Magické účinky: p*sobí jako ochrana proti strašidlům, pom*há překonat zklamání v lásce, dává schopnosti věštění. Dobrý talisman pro vojáky. Nejúčinnější je červený. Nese pozemskou energii. Je považován za matku všech kamenů. způsob dobíjení: Umyjeme pod tekoucí vodou a necháme nabít na slunci. Stimuluje sílu vůle. Posiluje a oživuje naše tělo, stimuluje oběhový systém a energii meridiánů. Pom*há př* celkovém oslabení a nedostatku energie. Pom*há pěstovat trpělivost.

Červený - matka všech kamenů. zastavuje krvácení, l*čí ženské nemoci. Dodává tělu energii. Př* prevenci zhoubných nádorů př* l*čbě ledvin a močového měchýře, př* vyplavování ledvinového písku a kamenů, př* nemocích vaječníků a vejcovodů, př* překonávání nevolnosti. Moudrost, trpělivost, chrání před černou magií, proti nočním můrám

Brekciový - kámen kreativity a fantazie, ale i zemitosti. Aktivuje životně důležité orgány v těle.

Crazy - podpruje kreativitu, praktičnost. Aktivuje životně důležité orgány v těle.

Leopardí - pom*há procitnout z duševní letargie. Učí nás skromnosti, a pom*há nám vidět jací opravdu jsme. Osvědčil se u kožních chorob, tvrdnutí tkání a tvorbě kamenů. Také jako všechny jaspisy, posiluje trávicí systém.

Duhový - podněcuje k tvoření, trpělivosti a dodává energii. Účinný př* zhoubných nádorech

Mookait - pom*há za každé situace naleznout vnitřní klid skloubit vnější aktivitu s duchovní potřebou. Podporuje l*čbu zranění a otoků

Obrázkový, krajinný podporuje kreativitu a souznění s přírodními zákonitostmi. Zahání obavy a strach z nejisté budoucnosti. Prohlubuje soucit se všemi, kteří trpí a strádají. Pom*há př* alegiích, posiluje imunitní systém, aktivuje funkci jater, žlučníku a ledvin.

Picasso pom*há skloubit vnější aktivitu s vnitřní duchovní potřebou, stabilizuje. Tlumí z*něty

Zelený - srdce, vnáší harmonii. Snižuje kyselost žaludečních šťáv, voda zbavuje toxinů. Má pozitivní vliv na krev, posiluje a stimuluje celý organismus, snižuje zvýšenou kyselost žaludečních šťáv. Zmírňuje stavy rozčilení a deprese, přináší jistotu, moc a klid. Očišťuje mysl, vede nás k pokoře

Žlutý - vštěpuje trpělivost a snášenlivost. Př* zácpě a žaludečních vředech, povzbuzuje činnost jater, žlučníku a slinivky. Kámen dlouhověkosti, nositel hutné a očistné vibrace Pom*há př* střevních chorobách, zácpě a žaludečních vředech.

Picasso - dává vytrvalost a schopnost uskutečnit své ideje v praxi

Kalcit- kosti, zuby. Ovlivňuje čakru čela a třetí oko, posiluje paměť. Položen na 6. čakru odstraňuje předsudky. Čistí pleť. Pom*há př* zlomeninách, lámavosti a měknutí nehtů. Posilňuje zubní sklovinu, odstraňuje zubní kaz. Ovlivňuje rozum, duševní vývoj, růst a vývoj lidského myšlení. Pom*há př* překonávání změn a problémů, odstraňuje předsudky, zastaralé představy, probouzí intelektuální schopnosti Mléčný kámen - pro vývin kostí

medový - pozitivně p*sobí na trávicí soustavu, snižuje náklonnost k nevolnosti

bílý - posiluje paměť. Posiluje kosti, jeho voda snižuje štěpivost a měknutí nehtů, posiluje sklovinu

slonová kost - podporuje nervový vegetativní systém. V centru třetího oka pak tvořivé myšlení a inspiraci.

Karneol

 -harmonie a meditace. Ovlivňuje vývoj pohlavních žláz, posiluje játra, vitalitu. Př* neurózách a depresích. Vzbuzuje lásku a sympatie. Podporuje funkci ledvin. sleziny a střev. Potlačuje sexuální konflikty. pom*há př* neurózách a depresích, očních a zažívacích potížích, př* vředových onemocněních a nemocích trávicího traktu. Zmírňuje sexuální konflikty. Pom*há prožít přítomný okamžik a lépe se soustředit a nalézt správný životní směr. Odedávna je považován za kámen krve. Zastavuje krvácení, snižuje horečku, tiší rozbouřenou krev, uklidňuje a odstraňuje trému. Dodává mužnost, vzbuzuje lásku a sympatie, pom*há př* očních obt*žích, neurózách, depresích, zažívacích potížích. Podporuje funkci ledvin, sleziny a střev. Hodně se využívá v milostné magii. Je kamenem harmonie a meditace. Je vhodný pro spojení se zemí a zakotvení v těle. Říká se o něm, že k ženě přitahuje srdce ctitelů. Podporuje soustředění. Pom*há nám nalézt životní náplň. Používá se př* chorobách krve, městnání krve, křečových žilách a celkových poruchách prokrvování. Podporuje optimální využití potravy a dobré trávení.

Korál červený 

- kolika. Symbol lásky a sounáležitosti, červený l*čí anémii, krevní oběh, menstruační nepravidelnosti, růžový mrní deprese, tiší bol*sti končetin. Používá se př* kolikové příhodě v době menstruace. Radost, oživující a proteplující síly, posiluje i smysl pro formu a proměnlivost, pružnost ale i stabilitu

Křemen modrý

 - kámen klidu a rozvahy, uvolňuje nervové napětí a citovou strnulost. Snižuje teplotu, l*čí z*nětlivá onemocnění průdušek. Posiluje krční čakru, pro komunikaci. Nabíjí se měsíční energií

Křemen železitý

 - posiluje imunitní systém, sebezáchovné reflexy, krevní oběh a potenci. Uvolňuje blokády a čistí meridiány

Křišťál 

-čistota. Čistí auru, dodává energii. Univerzální kámen. Do konvice s bylinkovým čajem/ K sebepoznání a zdokonalování, pro meditace. univerzální l*čivý prostředek, zejména pročišťuje plíce, pom*há př* vnitřních nemocích. Síla darovaná Bohem, odporuje veškerému zlu, neutralizuje negativní energii a černou magii, podporuje jasnozřivost, dodává energii a světlo. Spojuje s pramenem původní energie. Pro posílení duchovní síly a ke zhotovení pendlu (siderického kyvadla). Přispívá ke vlastnímu zdokonalení. Je velmi vhodný pro meditaci a pročišťuje jak tělesně, tak duševně. Pom*há př* vnitřních a srdečních nemocech a střevních potížích. Čakra: 1 L*čivé účinky: pitím křišťálové vody lze zmírnit z*něty jater. P*sobí proti vnitřním nemocím, zdokonaluje všechny tělesné funkce.Magické účinky: s jeho pomocí lze přivolat déšť, je řazen mezi sedm drahocenností. Přijímá i vysílá energii zároveň, funguje jako katalyzátor. Vyrovnává a neutralizuje zemské záření z patogenních zón. Nejvíce síly se do křišťálu soustřeďuje př* úplňku. způsob dobíjení: nejprve očistit tak, že se naloží do čisté suché soli, nebo do jejího roztoku a potom na několik hodin vystavit slunci. Po použití stačí omýt pod tekoucí vodou. Spojuje nás se zdrojem původní energie. Odstraňuje energetické blokády a nečistoty v auře. Dobíjí naše životní baterie neustále novou energií. Je kamenem meditačním. Přidán k jakémukoliv náramku zesílí jeho účinky.

Křišťál s vrostlicemi turmalínu 

- řešení konfliktů. Jde o spojení dvou odlišných minerálů, tudíž napom*há v situacích velice konfliktních. Pom*há k rozšíření poznání, moudrosti, odstraňovat zakořeněné návyky, povznést vědomí, vyjadřovat se jasně bez přetvářek a zatajování.

Křišťál v srostlicemi rutilu, sagenit 

- Amorovy šípy. Zmírňuje potíže srdeční, potíže dýchacího ústrojí, zejména astma, bronchitida a tuberkulóza, posilňuje funkci štítné žlázy. Zvyšuje obětavost, skromnost, sebeovládání, odvahu a duševní disciplínu, předává energii a harmonii, podporuje náš vztah k lidem a upevňuje přátelství, zajišťuje šťastný život v manželství.

Kunzit 

-božská láska. Vede k pokoře, oddanosti k pravdě. Na srdeční čakře odstraňuje blokády a negativní emoce, podporuje schopnost se vcítit do druhého. posiluje i srdeční funkce, pom*há vyjádřit pocity a duševní stavy. Odstraňuje veškeré blokády a negativní emoce, umožňuje snáze vstoupit do nejhlubších dimenzí naší duše k prameni lásky

Labradorit

- potence, plodnost. Kámen intuice, meditace a aury, pom*há objevovat pod šedou každodenností kreativitu, na krku podporuje přesné vyjadřování. pom*há odstraňovat neplodnost u žen, zvyšuje potenci, odstraňuje staré nemoci a bloky, zvyšuje pozornost. Neutralizuje jedovaté látky, které na nás p*sobí. P*sobí hlavně v oblasti trávení a jater. Také upravuje stolici a zmírňuje nervozitu. Podporuje uzdravování a celkovou regeneraci. Ochraňuje před zlými sny.

Lapis lazuli posel nebes.

Kámen moudrosti, kontemplace a meditace. Reguluje též krevní oběh. Prevence infarktu a nádorů. Má vliv na duševní život¸ přináší vnitřní harmonii, napom*há př* melancholii, astmatu, poruchách žlučníku, zlepšuje krevní oběh a vlastnosti krve. L*čí nespavost, horečky, nemoci žlučníku. Pom*há př* očních obt*žích, Pro meditace, schopnost vcítit se do druhého. Metabolismus Ca, P, Vit. B a C a E. Pom*há proti otokům a př* z*nětech, poruchách funkcí žláz s vnitřní sekrecí, př* nemocích hrdla, alergii, z*nětech jícnu, průdušek, snižuje horečku

Duchovní hloubka, absolutní světlo vnitřní harmonie, probouzí nadsmyslovou lásku, pocit krásy, idealismus, citlivost, telepatii, vnímavost, pocit jistoty a bezpečí... Kámen označovaný za "kámen kouzelníků". pro mantrická cvičení. Neutralizuje jedovaté látky v organismu., poruchách žláz s vnitřní sekrecí, př* nemocech hrdla, jícnu a průdušek. Ve starém Egyptě byl nazýván nebeským kamenem. Barva: modrá s pyritovými vrostlicemi, podobá se noční obloze.Čakra: 6.L*čivé účinky: zahřejeme-li jej na slunci, pom*há proti otokům a př* z*nětech, potlačuje teploty, utišuje bol*sti v období menstruace, a bol*sti hlavy pramenící z nervozity. Lazulová voda zmírňuje z*něty očí. Jeho p*sobení je však převážně ve sféře duchovní.Magické účinky: zvyšuje intuici, dává schopnost vnitřně viděné a procítěné uvádět v realitu. Podporuje intuici a obracení do vlastního nitra. Posiluje harmonii v mezilidských vztazích a také sebedůvěru. Zmírňuje bol*sti hlavy nervového původu a deprese, také l*čivě p*sobí př* vysokém tlaku.

Larimar - kámen meditace, vnitřního míru. Pom*há získat nadhled nad věcmi, odstup od problémů. Aktivuje sebeobranné reakce organismu, . L*čí problémy průdušek a plic, v centru hrdla l*čí onemocnění horních cest dýchacích a v centru čela povzbuzuje mozkovou činnost. Larimarová voda užívaná nalačno pom*há v l*čbě kostních nemocí. Nabíjíme 1-2 h na přímém ranním nebo večerním slunci.

Lepidolit

 - Pom*há př* vředových chorobách a nervových nemocích. viz obrázek - slída

Magnesit 

- viz howlit očista. Pom*há vylučovat nečistoty a jedy z našeho těla, vyrovnává i bioenergetické proudy, bol*sti hlavy, zubů, l*čení cyst, revmatismu, prostaty a zad

Magnetit 

- ochranný. Pom*há k tvoření zdravých buněk, zastavuje krvácení.Ovlivňuje nejrůznější nemoci a obt*že, zejména revmatismus, dnu, bol*sti neuralgické a bol*sti hlavy.

dává schopnost soustředěně myslet, tiší nervozitu a rozčilení. Kámen přitahuje blesky a je nevhodné ho nosit u sebe, nosí zlé sny, používá se proti uhranutí

Malachit 

- energie. Stahuje bol*st, negativní energii - z kloubů apod. Takže hodně omývat nebo dávat přímo do soli/ Chrání proti zlu, křečím a bol*stem zubů. Omezuje růst tukové tkáně, Podporuje vytrvalost. přispívá k hojivému proces př* oslabení zraku, př* astmatických potížích, kolikách, otravách, menstruačních bol*stech, z*nětech a revmatismu. Pom*há mužům získat sexuální sílu. Je symbolem kreativity a změny, současně i zemitých vlastností. Učí trpělivosti, odpovědnosti, vyrovnanosti, s klidem přijímat i zlo a zklamání, neúspěch, nepřízeň osudu... Podporuje vytrvalost a dodává tělu energii. Doporučuje se př* očních obt*žích, vředových onemocněních, špatné funkci srdce, př* epilepsii. omezuje růst tukové tkáně. Využívá se pro spojení s mužským principem JANG a pro mobilizaci principu JIN. Ve starověkém Řecku se dával do kolébky dětem, aby je ochraňoval. Čakra: 4 L*čivé účinky: odstraňuje škodlivé látky z těla a omezuje ukládání tuku. Je dobrý př* zán*tech a revmatismu. Magické účinky: podporuje vytrvalost a dodává tělu energii. Podporuje koordinaci obou mozkových hemisfér. Odebírá z našeho těla negativní energii. Odstraňuje škodlivé látky z těla a omezuje ukládání tuku. Je dobrý př* zán*tech a revmatismu. Také čině pom*há př* onemocnění ledvin. Podporuje vytrvalost a dodává tělu energii. Podporuje koordinaci obou mozkových hemisfér. Odebírá z našeho těla negativní energii.

Mechový křemen

 - odstraňuje stres, klidní astma, nachlazení, snižuje horečku

Měď

 - ovlivňuje oblast žlučníku, ale zmírňuje i křeče a pocity nevolnosti. P*sobí proti nakažlivým chorobám, zejména chřipce, spále a z*nětu příušnic. Posiluje sebedůvěru, zahání apatii, tiší rozčilení, tlumí náš strach a obavy ze smrti

Meteorit 

- kosmická síla. Odstraňuje únavu, malátnost, bol*st hlavy, zvyšuje imunitu, vhodný př* chudokrevnosti a př* chřipkách. Vhodný k mystickým cvičením

Moqui marbles 

- hromové kuličky, nosí v sobě paměť šamanů z Utahu. Probouzíme je láskyplným dotykem a rozmluvou - až ucítíme pulzující srdce kamene. Pom*hou př* stresu, nespavosti, omlazují Nabíjejí se ranním nebo večerním sluncem, úplňkem a společností ostatních kamenů

Morion

 - boří staré vzory a blokády podvědomí, voda detoxikuje, podporuje činnost ledvin. Proti sebevražedným sklonům, alkoholové závislosti

Nefrit

 - l*čí nedostatečnou funkci ledvin. Pom*há tělu se zbavovat jedů a škodlivých zplodin. Na hrudníku stimuluje funkci srdce, na břiše peristaltiku střev

Oko býčí

- zmírňuje astmatické obt*že. L*čí bol*sti žaludku a střev, dokáže prohřát celý organismus. Ochraňuje nás před škodlivými vlivy a posiluje naši vitalitu. Má také dobrý vliv na krvetvorbu.

Oko kočičí

 - jeho bledý, měsíčně nazelenalý svit vyrovnává duševní rovnováhu a citový život. Učí toleranci a pozornosti k problémům našich bližních. Zdravotně pom*há př* bronchitidě a chorobách dýchacích cest zp*sobených z*něty. Mírní astmatické záchvaty.

Oko sokolí

 - hřeje tělo, pom*há překonat nachlazení. učí vnímat svět pravdivě, zvláště pro vodnáře.

Oko tygříproti krvácivosti - např. z nosu - tehdy vložit do obkladu. Posiluje trávicí soustavu. Proti melancholii, posiluje sebevědomí a odvahu. - teplo domova. Posiluje zrak, zmírňuje astmatické potíže, odstraňuje kašel, vyrážky, viry, bakterie, mužskou neplodnost a oční choroby. Dodává odvahu a sebejistotu, posiluje vědomí pospolitosti, zlepšuje koordinaci pohybu, zbavuje melancholie, chrání před nepřáteli, zklidňuje cholerické povahy. Čakra: 3

L*čivé účinky: bol*sti žaludku a nemoci střev, dokáže prohřát celý organismus.Magické účinky: tygří oko je talisman strážce, nedopustí, aby byl člověk ovlivňován zákeřnými vlivy konkurentů. Podporuje schopnost nahlédnout do vlastního nitra. Prohřívá tělo a pom*há překonat nachlazení. Posiluje zrak tím, že bourá emocionální blokády, které nám brání v jasnosti vidění. Také zmírňuje astma.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz