Perlivá voda

Proč nepoužívat perlivou vodu

V dnešní době stále více lidí používá k pití balenou vodu, jako jediný zdroj pro pitné účely, tedy denně. Mnoho z nich konzumuje výhradně vodu perlivou, tedy sycenou CO 2. U nás je to bohužel v mnohem větším množství, než v ostatních evropských státech.

Čím vyšší je obsah CO2, tím je hodnota pH vody posunuta více do kyselé oblasti (obvykle 4,5 až 6,0), způbobuje tedy v našem organismu negativní, překyselující efekt.

Výrobci přidávají do balených vod oxid uhličitý především z důvodů chuťových, ale také z důvodů konzervačních, protože vyšší obsah CO2 brání množení většiny bakterií.

Lidský organismus a oxid uhličitý

Oxid uhličitý a voda jsou hlavní konečné produkty buněčného metabolismu. CO2 je tedy hlavní "zplodinou" naší látkové výměny, které se musíme neustále zbavovat, jinak by náš organismus okamžitě zkolaboval.

Účinky vody s vyšším obsahem CO2:

Nápoje obsahující CO2 ovlivňují funkci mnoha orgánových systémů:

V dutině ústní - snižuje citlivost chuťových receptorů, čehož se někdy využívá ke překrytí nepříjemné chuti některých vod.

V žaludku - se oxid uhličitý rychle vstřebává žaludeční sliznicí, vyvolává její překrvení, zvyšuje vstřebávací schopnost léků, alkoholu a jiný látek.

Zvýšené uvolňování oxidu uhličitého v žaludku může vyvolávat příznaky dráždivého žaludku, nebo subjektivní tlakové obtíže, včetně tzv. Roemheldova syndromu. Ten se projevuje plností v nadbřišku, svíravým pocitem na hrudi, poruchou srdečního rytmu, dechovou nedostatečností a pocitem strachu.

Dýchací a oběhový systém - při rychlém vstřebávání o. uhličitého sliznicemi dochází k vzestupu dechové frekvence a ke zvýšené vzrušivosti CNS a k tzv. uhličitému opojení. Narůstá také krevní tlak a tepová frekvence.

Ledviny - diuretický účinek přijatého o. uhličitého vede ke zvýšenému vylučování vody a minerálních látek.

Krev - sycená voda způbobuje nežádoucí překyselení organismu, které bývá příčinou vzniku mnoha onemocnění.

Pravidelnou konzumaci perlivých přírodních minerálních uměle sycených vod nelze doporučit ani zdravým, natož pak nemocným spotřebitelům, protože konzumací hlavního odpadního produktu našeho metabolismu, kterého se musí jinak organismus neustále zbavovat, nelze považovat za fyziologicky normální.

Perlivé vody také nejsou vhodným nápojem pro úhradu deficitu tekutin, protože ten naopak zvyšují. Chuť, by při výběru nápoje neměla být rozhodující, neboť hlavní důvod pití je dostatečné zavodnění organismu vhodnou tekutinou.

Někteří nemocní, jako kardiaci, diabetici se sklonem k acidóze, lidé s vředovou chorobou či jinými poruchami zažívacího ústrojí, by sycené vody neměli pít vůbec. Nebo jen v rámci indikované lázeňské léčby.

Těmto syceným vodám by se ale měla v zájmu rychlejšího uzdravení měla vyhýbat i většina nemocných s jinými diagnózami, protože ve fázi nemoci potřebuje tělo zvýšenou očistu. Voda by tedy neměla nijak zatěžovat a vyvolávat dráždivé nežádoucí reakce.

Sycené vody nedoporučují k pití nejen lékaři. Ale shodně také alternativní léčebné systémy a systémy zdravé výživy. Na druhou stranu budiž zopakováno, že některé přírodní kyselky, lze v rámci léčby s úspěchem využít terapeuticky.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz